Słabo z psychologią

Naukowcy z amerykańskiego Georgetown University Center on Education postanowili dokładnie zbadać jak kształtują się zarobki absolwentów 171 kierunków studiów w Stanach Zjednoczonych. Analizie poddano nie tylko zarobki osiągane zaraz po zakończeniu nauki na uczelniach, ale także w okresie późniejszym, obejmującym całe życie zawodowe.

Obraz

Wśród najlepiej opłacanych kierunków studiów znalazły się inżynieria naftowa i farmaceutyka oraz lotnictwo i kosmonautyka. Warto zwrócić uwagę również na dolne rejony tego ciekawego zestawienia i wymienić specjalności, których absolwenci mogą liczyć na najniższe uposażenia. Znalazły się wśród nich doradztwo psychologiczne, wczesna edukacja oraz teologia i religioznawstwo.

Nieco lepiej kształtują się zarobki z innych profesji, takich jak opieka społeczna i organizacje społeczne, a także praca socjalna. Kolejne miejsca na tej liście zajmują dramat i teatr, a także logopedia, kierunki artystyczne, sztuki wizualne i performatywne, a także programy przygotowawcze w zakresie zdrowia i medycyny.